Ms. Cookie Xie

Ms. Cookie Xie

Department:
Director/CEO/General Manager
Job Title:
Manager
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Mobile Phone:
**
Fax:
**
Address:
Room 607, Building 5, Xixi Fashion, 499 West Wensan Road, Hangzhou City, Zhejiang, 310012 China
Zip:
310012
Country/Region:
China
Province/State:
Zhejiang
City:
Hangzhou

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Hangzhou Hellomoon Trading Co., Ltd.
Operational Address: Room 415, Block A, Phase II Of Digital Information Industry Park, Hangzhou, Zhejiang, China
Website: http://www.hellomoon.cn
Trang web trên alibaba.com: hellomoon.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc | Công ty Thương mại
nhà cung cấp Đánh Giá:
375 Giao dịch 1,200,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm